Avfall, återvinning och återbruk

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör Suez. Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

På dessa sidor finns information om hur du som villa- och radhusägare, boende i lägenhet eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall.

För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Hämtningsschema

Vill du veta vilken dag ditt avfall töms? Beställ vårt hämtningsschema.

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Senaste nytt

Danderyd inför lokalt förbud mot tiggeri

Från den 1 januari 2020 gäller tiggeriförbud i Danderyd. Förbudet rör vissa platser och gäller vid tjugoen väl avgränsade geografiska områden. Gemensamt för dessa områden är att de definieras som ”allmän plats” alternativt kan jämställas med ”allmän plats”. Det råder alltså inte ett allmänt tiggeriförbud.

Kommun & politik Avfall & återvinning Trygghet & säkerhet

Nya avgifter för vatten, avlopp och sophämtning 2020

Från den 1 januari 2020 höjs taxorna för vatten och avlopp samt avfallsinsamling i kommunen. Anledningen är bland annat höjda priser för rening av vatten och behandling av avfall.

Avfall & återvinning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.