Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna med några undantag.

Uppdrag:

Nämndens uppgift omfattar grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskola, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux) och svenskundervisning för invandrare (Sfi) samt förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass. Nämnden handlägger även ärenden om avgiftsnedsättning enligt 6 paragrafen i socialtjänstlagen i förskola och skolbarnsomsorg. Vidare handlägger nämnden frågor om kommunalt vårdnadsbidrag.

I utbildningsnämndens uppgifter ingår inte utförandet av service och tjänster inom nämndens verksamhetsområde dvs. driften av förskolor, grundskolor, gymnasieskola med flera verksamheter. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsstyrelsen för de kommunala resultat­enheterna eller av utomstående företag enligt beställning av utbildningsnämnden eller inom ramen för av fullmäktige godkända kundvalsystem.

Reglemente för utbildningsnämnden

Mer information

Möteskalender

Protokoll

Ledamöter i utbildningsnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.