Kommun och politik

På de här sidorna hittar du bland annat kallelser, protokoll och handlingar från fullmäktige-, styrelse- och nämndmöten i Danderyd.

Danderyds kommun är en politiskt styrd organisation som leds av förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Under mandatperioden 2019-2022 leds Danderyd av en allians där Moderata samlingspartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingår.

Relaterade nyheter

Förslag till åtgärder för att komma till rätta med överskottet på skolplatser i Djursholm

I Danderyd finns en överetablering av skolor i förhållande till antalet barn, detta gäller framför allt i Djursholm. Bildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att se över tillgång och efterfrågan på skolplatser i Djursholm och föreslå åtgärder för att komma till rätta med överskottet.

Förskola & skola Budget

Överskottet på skolplatser i Djursholm ses över

Ett helhetsgrepp tas för att värna om en högkvalitativ skolverksamhet i Djursholm.

Förskola & skola Budget

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.