Miljöprogram

Syftet med miljöprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Miljöprogram 2016 -2020

Ett reviderat Miljöprogram med tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Kommunfullmäktige gav i beslutet även uppdrag till nämnderna att ta fram och fastställa åtgärder och aktiviteter för att uppnå Miljöprogrammets uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen.

Miljöprogram 2016 - 2020

Handlingsplan tillhörande Miljöprogram 2016-2020

Uppföljning Gröna indikatorer 2019

Presentation Gröna indikatorer 2019

Miljöprogrammet i korthet

Miljöprogrammet utgår från Sveriges nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling med generationsmålet i fokus, att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generations möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Danderyds kommuns övergripande mål inom miljöområdet är att Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret samt Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Besöksadress: Mörby centrum plan 7, anmälan i receptionen plan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.