Kompostera matavfall hemma

Kompostera hemma

När du komposterar ditt matavfall använder du naturens eget kretslopp. Matavfallet omvandlas till kompostjord och du får ett jordförbättrings- och gödningsmedel som ger näring åt nya växter. För att ha hemkompostabonnemang behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker hemkompost som du använder året runt.

Guide för hemkomposterare

I broschyren Råd för kompostering av hushållsavfall finns råd för dig som vill hemkompostera. I broschyren finns även information om hur du gör om det uppstår problem med din kompost.

Råd för kompostering av hushållsavfall

Inomhus kompost

Idag är blir det mer och mer vanligt att man har en inomhuskompost och det finns flera olika leverantörer av dessa ute på marknaden. Tänk dock på att en inomhuskompost fungerar på liknande sätt som en vanlig kompost som en kan ha utomhus och ska därför anmälas till kommunen. 

Anmäl din hemkompost

Om du komposterar matavfall på din fastighet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan går att göra här i formuläret. En avgift tas ut för handläggning av din anmälan. Avgiften är för närvarande 1184 kronor per timme. En komplett anmälan tar vanligtvis en timme att handlägga. 

Tänk på följande innan du börjar kompostera:

  • Din kompost ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • Din kompostbehållare ska vara skadedjurssäker.
  • Om du ska kompostera året om ska komposten vara isolerad.
  • Din kompostrest ska spridas inom den egna fastigheten.

Anmäl hemkompostering

Typ av fastighet
Komposten är:
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.