Tillstånd för schakt och trafikanordning

Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Danderyds kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Case.

Är du ny användare? Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Registrering för tillgång till e-tjänsten

Från och med 2017-03-06 sker alla ansökningar via ISY Case. Detta innebär att alla ansökningar sker enbart via e-tjänst. Inga pappershandlingar kommer att behandlas.

Teknisk handbok

Om ISY Case

Enligt våra handläggningsrutiner måste varje schaktärende gå via en av ledningsägarnas projektledare för att kunna godkännas.

Så här fungerar det efter att en ledningsägare eller entreprenör skapat ett ärende i ISY Case:

  1. Den som bereder ett ärende och är redo att ändra ärendets status för "inkommet" till "ansökan" ska innan ärendet byter status, lägga över ärendet till ansvarig projektledare hos ledningsägaren.
  2. Ledningsägarnas projektledare tilldelar ärendet till ledningsägarens entreprenör innan ett godkännande kan ske. Även entreprenören måste vara registerad användare i ISY Case (ofta är entreprenören även beredare).
  3. När ledningsägarens projektledare har tilldelat ärendet till sin fullmaktsgivne entreprenör, kommuniceras ärendet med entreprenören fram till slutbesiktning.
  4. Om ledningsägaren behöver involveras under projektets gång, lägger Danderyds kommun en kommentar i systemet och tilldelar kommentaren till ledningsägarens projektledare. Projektledaren får ett e-postmeddelande om att gå in i ärendet och läsa meddelandet i systemets logg och eventuellt vidta åtgärd.
  5. För att återföra projektet till sin entreprenör måste projektledaren ändra namnet i fältet beredare/projektledare till den fullmaktsgivne personen hos entreprenören i en rullista i ärendet. Därefter sker kommunikation återigen med entreprenören.
  6. Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven person. Under pågående trafikanorgningsplaner sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan, men beredare kan skapa ärendet.
Avgifter och viten

Företag 1500 kr
Privat fastighetsägare 500 kr
Inkommen och avslagen ansökan 300 kr
Generell TA-plan (gäller längst 1 år) 5000 kr

Avsaknad av godkänd TA-plan respektive grävningstillstånd 5000 kr/tillfälle
Underlåtelse att följa godkända ansökningar 5000 kr/tillfälle
Avsaknad av tidsförlängning 5000 kr/påbörjad vecka

Ovan angivna avgifter är exklusive moms.

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.