Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) syftar till att utveckla dig som student till kompetent lärare. VFU är den praktiska delen i din utbildning.

Det är kommunens handledare i samarbete med högskolornas kursledare som ansvarar för din VFU. Kursperioderna är olika långa och genomförs med förväntade studieresultat och bedöms.

Danderyd tar emot studenter från Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga musikhögskolan, Södertörns högskola, Kungliga tekniska högskolan och Dans- och cirkushögskolan. Ibland skrivs avtal med andra universitet och högskolor i landet.

Genom din verksamhetsförlagda utbildning vill Danderyds kommun ge dig möjlighet att:

  • medverka i lärarens yrkespraktik på olika förskolor, grundskolor och gymnasium.
  • öka dina kunskaper och insikter om läraryrkets hela uppdrag.
  • utveckla dina färdigheter att planera, genomföra och utvärdera.
  • utveckla dina förmågor att engagera, inspirera och motivera.
  • känna dig trygg att söka tjänst efter avslutad examen.

VFU-placering

När vi har fått reda på att du är placerad hos oss, skickar vi information om din VFU-placering till den mejladress som du fått av ditt lärosäte.

VFU-arbetet i kommunen följer en upprättad handlingsplan. Som stöd i arbetet har vi en checklista för dig som student samt våra riktlinjer för VFU i Danderyd.

Mer information om din VFU finns att läsa på respektive lärosätes hemsida.

Relaterade dokument

Handlingsplan för VFU

Checklista för dig som är student

Överenskommelse

Sekretessförbindelse

Riktlinjer för VFU i Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Verksamhetsutvecklare
Helena Resele Tidén
08-568 913 92

Helena.ReseleTiden@danderyd.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.