Planer och utveckling

I Danderyd pågår flera utvecklingsprojekt som befinner sig i olika faser. Utbyggnad av Mörby centrum pågår, nya bostäder byggs i östra Mörbylund och vid Mörby centrum och det planeras bland annat för en ny Kevingeskola, ett nytt badhus och en returpark.

På de här sidorna hittar du bland annat information om våra markförsäljningar, du kan läsa vad en detaljplan är, söka pågående detaljplaner via en karta och få reda på hur du kan vara med och påverka utvecklingen. Du kan också ta del av kommunens översiktsplan som visar hur mark- och vattenanvändningen planeras på lång sikt.

Byggprojekt i genomförandefas

Nya bostäder i östra Mörbylund/Invernesshöjden

I östra Mörbylund bygger Aros Bostäder/NCC cirka 400 nya bostäder. Bostäderna byggs ut i etapper och sista etappen beräknas vara klar 2023. Under byggperioden finns provisoriska vägar i området. När bostäderna är klara kommer kommunen att bygga permanenta vägar.

På Aros Bostads webbplats om Invernesshöjden kan du läsa mer om projektet.

Aros Bostad

Aros och NCC har en mejladress för frågor och ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Du kan kontakta dem via deras mejladress

Invernesskv1@ncc.se

Nya bostäder vid Mörby centrum

Bredvid Mörby centrum bygger JM 108 nya bostäder som beräknas vara klara för inflyttning 2020. Kommunen kommer att anlägga en ny park som förbinds med ett nytt torg vid södra änden av Mörby centrum. När bostäderna är färdigbyggda påbörjas arbetet med torget och parken.

På JM:s webbplats om projektet Condor kan du läsa mer om de nya bostäderna.

JM

Har du frågor och synpunkter om projektet?

E-post till JM

Utbyggnad av centrumanläggning och nya kontorslokaler vid Mörby centrum

Skandia fastigheter bygger ut centrumanläggning och nya kontorslokaler vid Mörby centrum. På Skandia fastigheters webbplats kan du läsa mer om utbyggnaden. Här kan du också prenumerera på deras nyhetsbrev.

Skandia fastigheters webbplats:

Danderydsc.se

Utredningsarbete om att förlägga E18 i tunnel

E18 som går genom Danderyd orsakar både buller och utsläpp. Ett utredningsarbete om att förlägga E18 i tunnel pågår. Två förslag finns framtagna; ett nollalternativ och en lång tunnel genom hela kommunen.

E18-utredningen

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.