Skolnärvaro

Som stöd i skolornas arbete med att öka och främja skolnärvaro har vi tagit fram en handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro hos elever.

Att ha en fungerande skolgång är lagstadgat, både i form av skolplikt och rätten till skolgång. Det är också en stark skyddsfaktor till ett bra vuxenliv och psykiskt välmående. Ändå finns det många elever som inte trivs i skolan, som har sporadisk frånvaro som med tiden kan leda till att eleven blir mer eller borta helt från skolan. Att hitta lösningar för dessa elever är ett gemensamt ansvar.

Om du som förälder är orolig över ditt barns frånvaro i skolan eller om ditt barn isolerar sig hemma, ska du i första hand vända dig till barnets skola. Där kan du få råd, stöd och vägledning.

Stödresurser för föräldrar och elever

Elevhälsan på skolan erbjuder stöd i skolgången och kan vid behov hänvisa till lämplig instans för ytterligare råd, stöd, utredning och behandling.

Elevhälsan

Mottagningsgruppens socialsekreterare hos Socialtjänstens familjeavdelning tar emot såväl anmälningar enligt Socialtjänstlagen som ansökningar om stöd. De sorterar och bedömer om lämplig fortsättning utifrån behovet. Telefon 08-568 911 06 eller 08-568 911 82.

Socialtjänstens familjeavdelning

En förteckning över barnläkarmottagningar med första linjens barnpsykiatri finns hos 1177 Vårdguiden.

www.1177.se

BUP Danderyd är en specialistmottagning för barn- och ungdomspsykiatri. Telefon 08-514 521 00.

BUP Danderyd

Mörby ungdomsmottagning vänder sig till ungdomar som är mellan 12 år och 22 år. Telefon 08-568 919 05.

Mörby ungdomsmottagning

Kontaktinformation

Lärstöd - Skolnärvaroteamet

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Box 66, 182 05 Djursholm

Skolnarvaroteamet@danderyd.se

Socionom/Familjebehandlare
Maria Westphal
08-568 911 57

Pedagog
Gertrud Eklund
08-568 913 98

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.