Fladdermusinventering 2019

Under 2019 har Tekniska kontoret gjort en fladdermusinventering för Danderyds kommun. Kommunen har aldrig inventerats tidigare med avseende på fladdermöss och har få fynd i Artportalen, just därför var detta extra intressant.

Alla arter av fladdermöss är fridlysta. De får inte dödas, fångas, eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Tekniska kontoret kan nu med hjälp av den nya inventeringen se sambanden var fladdermöss trivs och var man med små insatser kan förbättra miljön för just fladdermössen.

Huvuddelen av Danderyds kommun består till stor del av urbana villaområden, med många äldre byggnader och lummiga trädgårdar.

Visste du att en enda fladdermus kan äta mellan 4000-7000 myggor per natt?

Eftersom fladdermössen är insektsätare gör de ingen skada på till exempel hus, inventarier eller livsmedel. Fladdermöss kan inte heller gnaga. Djuren gör i stället nytta genom att äta skadegörande insekter i trädgårdarna. Denna ekosystemtjänst som de utför är oerhört viktig. Det är framför allt tillgången på insekter som styr fladdermössens val av bostad. Djuren söker sig till det hus som råkar ligga bäst till, oavsett om det är gammalt eller nytt.

Att det ibland är gott om fladdermöss även i tät villabebyggelse beror främst på att gatubelysningen drar till sig mycket insekter. Detta passar för vissa arter medan andra blir avskräckta av ljuset.

Fritidshus utnyttjas ofta som övervintringsplatser på grund av att de ofta står tomma och ouppvärmda vintertid och är störningsfria.

 

Topp tre tips för att gynna fladdermöss i ditt närområde:

  1. Släck din fasadbelysning under natten. Fladdermöss är väldigt ljusskygga eftersom de har en naturlig rädsla för ugglor och andra rovdjur som kan äta dem. Om lyset är på undviker vissa arter av fladdermöss området helt. Sätt en timer, och använd fasadbelysningen mellan e.m. och 23, och sedan mellan 6 och gryning.

  2. Var inte för övernitisk när du tätar huset. Fladdermöss utnyttjar ofta våra hus som bostäder eftersom håligheter i deras naturliga boplatser har minskat kraftigt. Fladdermöss kan bland annat bo mellan inner- och yttertak och mellan inner- och ytterväggar. Detta ger väldigt sällan några problem med lukt eller ljud från kolonin. De flesta som har fladdermöss som hyresgäster märker inte ens av dem.

  3. Ha en damm eller en vattenspegel i trädgården.  Vatten är viktigt för alla livsformer, och drar till sig insekter, och finns det nattaktiva insekter så finns det också fladdermöss.

 

Fladdermusinventering Danderyds kommun

Läs mer information om fladdermöss och vilka regler som gäller kring dem

Naturvårdsverkets information om fladdermöss

Är du intresserad av att själv inventera fladdermöss runt just ditt hus?

Natursidans guide till fladdermöss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.