E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster och blanketter för att utföra olika tjänster i Danderyds kommun.

Om Mina sidor

På Mina sidor kan du se inskickade ärenden och bokningar. Du kan även medsignera ärenden. Om du väljer att fylla i din profil så fylls fälten i automatiskt nästa gång du använder våra e-tjänster.

Mina sidor

Krävs medsignering i e-tjänsten du ska använda? Läs mer om hur det går till:

Medsignering i e-tjänst

Kontakt med kommunen

Felanmälan

Felanmälan
Gör en felanmälan när något inte fungerar, är trasigt eller kräver underhåll. Beskriv felet så noga som möjligt.

Kontakta kommunen

Kontakta kommunen
Lämna synpunkter och ställ frågor om kommunens service.

Lämna återkoppling eller ge förslag på e-tjänster

Lämna förslag på nya e-tjänster
Lämna synpunkter på våra e-tjänster eller ge förslag på nya e-tjänster.

Kommun och politik

Dataskydd

Rätt till information
Begär information om vilka personuppgifter som finns registrerade och hur de behandlas.

Förtroendevalda

Nyanmälan personuppgifter
Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida.
Avsluta uppdrag
Här kan du som förtroendevald politiker avsluta vissa eller samtliga uppdrag.
Ändra/addera personuppgifter
Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida

Förskola och skola

Förskola och fritids

Skolval
Välj förskola eller pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem.
Ansökan utökad tid i förskoleverksamhet
Blankett för ansökan av utökad tid i förskoleverksamhet.
Anmälan om modersmålsundervisning
Här kan du ansöka om modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Avanmälan av modersmålsundervisning
Här kan du avanmäla modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Hitta och jämför förskolor och grundskolor
Här kan du jämföra förskolor och grundskolor i Danderyds kommun.
Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem
Du kan även säga upp plats i förskola och fritidshem och ändra omsorgstid eller vistelsetid för ditt barn.
Ansökan utökad tid på fritidshemsverksamhet
Blankett för ansökan om utökad tid på fritidshemsverksamhet.
Inkomstuppgift 2019
Inkomstuppgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Grundskola

Skolval
Välj förskola eller pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem.
Ansök om SL-kort
Här kan vårdnadshavare till elever i åk 7-9 som uppfyller kriterierna ansöka om SL:s skolbiljett. Elever som bor i Enebyberg eller på Tranholmen inte behöver göra någon ansökan.
Anmälan om modersmålsundervisning
Här kan du ansöka om modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Avanmälan av modersmålsundervisning
Här kan du avanmäla modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem
Du kan även säga upp plats i förskola och fritidshem och ändra omsorgstid eller vistelsetid för ditt barn.
Skolskjuts för elev med särskilda behov
För elever som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel en funktionsnedsättning.
Schoolsoft
Logga in på Schoolsoft
Ansök om ledighet från skolarbete
I grundskolan ansvarar föräldrarna för att elever som beviljats ledighet inte kommer efter i undervisningen.

Gymnasieskola

Ansök om inackorderingstillägg
För elever i gymnasieskolan med studieort utanför Stockholms län.
Ansök till vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare (SFI).
Ansök gymnasieskola
Här kan du ansöka till kommunala och fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Omsorg och socialt stöd

Barn, ungdom och familj

Kontaktperson: intresseanmälan
Anmäl intresse om att bli kontaktperson
Orosanmälan: Misstanke att barn far illa
Blankett för orosanmälan att barn far illa.
Ansökan om samarbetssamtal
Ansök om samarbetssamtal hos Familjerätten i Danderyd.
Ansökan om att upprätta avtal om vårdnad
Kontaktfamilj, familjehem: intresseanmälan
Anmäl intresse om att bli kontaktfamilj eller familjehem

Funktionsnedsättning

Medgivande av autogiro
Autogiro gällande kostnader för omsorg av äldre och funktionsnedsatta.
Ansökan om riksfärdtjänst
Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige.
Ansök om bidrag för bostadsanpassning
Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för anpassning av din bostad.
Ansök om insats inom LSS
Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.
Ansök om bistånd enligt Socialtjänstlagen
Ansök om bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Äldreomsorg

Inkomstuppgift för beräkning av avgift
Möjlighet för personer som får larm, hemtjänst, vård- och omsorgsboende och liknande tjänster från Socialkontoret att få en beräkning för eventuellt nedsatt avgift.
Hitta och jämför vård- och omsorgsboende
Hitta och jämför vård och omsorgsboenden i Danderyds kommun.
Medgivande av autogiro
Autogiro gällande kostnader för omsorg av äldre och funktionsnedsatta.
Ansökan om riksfärdtjänst
Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige.
Ansök om reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader
Reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader vid inflyttning till vård- och omsorgsboende.
Ansök om vård- och omsorgsboende
Fyll i ansökan så kontaktar en biståndshandläggare dig för utredning och beslut.
Ansökan seniorboende
Du kan bo i en seniorbostad när du fyllt 75 år. Gifta och sammanboende par får stå i kö från den dag som den äldste fyller 70 år.
Hitta och jämför hemtjänst
Här kan du hitta utförare och jämföra hemtjänst utifrån specialkompetenser samt kundnöjdhet.

Ekonomiskt bistånd

Ansökan ekonomiskt bistånd
Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd.

Utförare

Ansökan om att bli utförare
Ansökan och förfrågningsunderlag i systemet TendSign.
Behörighet Treserva
Behörighet i Treserva för utförare.
Fakturering tillfällig vistelse i Danderyd eller annan kommun
Underlag för fakturering.
Fakturering vård- och omsorgsboende utanför Danderyd
Fakturering av vård- och omsorgsboende utanför Danderyd.
Referensgivning utförare hemtjänst och vård-och omsorgsboende
Blankett för referenstagning vid ansökan om att bli utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Faktureringsunderlag hemtjänst ny kund och sent avbokat
Faktureringsunderlag hemtjänst för ny kund och sent avbokad hemtjänst på grund av sjukhusvistelse eller dödsfall.
Avdrag för felregistrerad tid
Avdrag för felregistrerad tid ej godkänd av biståndshandläggare
Tillägg till det som registrerats Phonirocare
Ange här även orsak till tillägg.
Fakturering vård- och omsorgsboende kommunal utförare
Faktureringsunderlag för vård- och omsorgsboende för kommunal utförare.
Fakturering vård- och omsorgsboende privat utförare
Faktureringsunderlag av vård- och omsorgsboende för privat utförare.

God man, förvaltare, förmyndare

Ensamkommande barn: Redogörelse
Redogörelse för ensamkommande barn av god man.
Intresseanmälan god man eller förvaltare
Anmäl ditt intresse till att bli god man eller förvaltare.
Ansökan om uttag från spärrat konto
Ansökan om uttag från konto som överförmyndaren spärrat.
Förmyndare: Förteckning för omyndiga
Förmyndare: Årsräkning för omyndiga
Insändes senast 1 mars varje år.
Förmyndare: Ansökan samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.
Ensamkommande barn: Intresseanmälan till god man
Intresseanmälan god man för ensamkommande barn.
Ansök om god man eller förvaltare
Ansökan från huvudman eller närmast anhörig.
Anmälan om god man och förvaltare
Anmälan om god man och förvaltare (för socialtjänsten eller kuratorer)
Förteckning över tillgångar och skulder
Blankett förteckning över tillgångar och skulder.
Årsräkning
Insändes senast 1 mars varje år.
Redogörelse
Redogörelse från god man/förvaltare.
Ansökan om samtycke till arvskifte 
Ansökan om samtycke till arvskifte.
Ansökan om samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om gode mannens/förvaltarens samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.
Ensamkommande barn: Förteckning
Förteckning över tillgångar och skulder för ensamkommande barn.
Förmyndare: Ansökan om samtycke till arvskifte
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskifte.
Förmyndare: Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto.
Förmyndare: Ansökan om samtycke köp av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om samtycke vid köp av fast egendom eller bostadsrätt.
Förmyndare: Ansökan om driva näringsverksamhet
Ansökan om driva näringsverksamhet för omyndiga.

Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Anmäl utebliven sophämtning
Här kan du anmäla utebliven sophämtning.
Anmäl ägarbyte
Om du säljer din fastighet, anmäl ägarbyte så att betalningsansvaret för ditt avfallsabonnemang överlåts till den nya ägaren.
Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Om din fastighet ska stå oanvänd under minst sex månader kan du söka dispens från sophämtning.
Beställ hämtning av farligt avfall och elavfall
Minsta mängd för att få hämtning är tre produkter.
E:tjänst: Sortera matavfall
Om du bor i lägenhet, prata med din förening eller hyresvärd om du vill börja sortera matavfall.
Beställ schema för avfallsabonnemang
Här får du ditt schema för valfri avfallsfraktion.
Hämtningsschema för avfall
Beställ ett hämtningsschema för valfri avfallsfraktion.
Tipsa din fastighetsägare om matavfallsinsamling
Bor du i lägenhet eller arbetar i en verksamhet och vill bidra till kommunens matavfallsinsamling? Tipsa oss om så kan vi kontakta din fastighetsägare!
Beräkna avfallskostnad för flerfamiljshus
Beräkna avfallskostnaden för er bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk era månadskostnader för ert avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.
Anmälan gångavståndstillägg
Anmäl intresse för gångavstånd för hämtning av avfall vid villa, radhus, flerbostadshus eller näringsverksamhet.
Anmäla hämtning 13 gånger per år
För dig som bor i villa/radhus och sorterar matavfall i kärl/hemkompost och har låga vikter restavfall har möjlighet att ansöka om hämtning 13 gånger per år.
Beställ tilläggstjänster för avfall
Mot en avgift kan du beställa extra tjänster, till exempel installation av lås eller extra hämtning av kärl.
Ändring av hämtningsintervall
Villor och radhus kan ändra mellan intervallen 26 - 52 hämtningar per år. Lägenheter och verksamheter kan ändra intervallen mellan 52 - 260 hämtningar per år. Villor och radhus kan ansöka om ännu lägre hämtningsintervall, 13 gånger per år, då krävs en annan e-tjänst.
Anmälan hemkompostering
För dig som bor i villa, radhus och lägenhet som vill anmäla en hemkompost.
Beräkna avfallskostnad för enfamiljshus
Beräkna avfallskostnaden för din bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk din månadskostnad för ditt avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.

Bygglov

Anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov
Blankett för anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov.
Beställ ritningar
I vårt ritningsarkiv finns bygglovsritningar för nästan alla byggnader i kommunen.
Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov
Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov.

Lantmäteri, kart- och mättjänster

Beställ kartor
Här kan du beställa kartor för bygglov, anmälan och bergvärmeansökan.

Livsmedel

Anmäl misstänkt matförgiftning
Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du ätit ute i Danderyd bör du snarast göra en anmälan,

Vatten och avlopp

Förlängt tömningsintervall, fettavskiljare
Dispensansökan om förlängt tömningsintervall av fettavskiljare.
Dispens för installation av avfallskvarn
Ansök om dispens för installation av avfallskvarn.
VA-anslutning flerbostadshus
Beställning av VA-anslutning för flerbostadshus eller verksamhet.
Dispensansökan för fettavskiljare
Dispensansökan för tömningsintervall av fettavskiljare
Avläsning av vattenmätare
Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar mätarställningen till oss ungefär en gång per halvår.
Beställ VA-kartor
Här kan du beställa information om hur de kommunala VA-ledningarna ansluter till din fastighet.
Beställ vattenmätare
Här kan du beställa vattenmätare till fastigheter i kommunen.
VA-anslutning enbostadshus
Beställning av VA-anslutning för enbostadshus.
Anmäl ägarbyte
Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt VA-abonnemang överlåts till den nya ägaren.
Anmälan enskilt avlopp
Ändring av befintlig enskild avloppsanläggning.
Ansökan enkskilt avlopp
Ansök om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

Energi

Anmälan av cistern
Avanmälan cistern ur bruk
Anmälan vatten- och jordvärme
Ansökan bergvärme

Miljö

Lämna klagomål

Trafik och resor

Parkering

Ansök om boendeparkering
Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd.
Ansök om/förnya parkeringstillstånd
Infartsparkeringen gäller vardagar mellan 7-16, det krävs tillstånd som du kan ansöka om här.
Ansök om parkeringstillstånd rörelsehindrad
Tänk på att bifoga läkarintyg samt fotografi. Ditt tillstånd gäller som längst fem år.

Vägarbete

Ansök om grävningstillstånd
Här kan du ansöka om grävningstillstånd.
Tillstånd för schakt och trafikanordning
Här kan du ansöka om tillstånd för schakt och trafikanordning.

Uppleva och göra

Borgerlig vigsel

Intresseanmälan för vigsel på Djursholms slott
Anmäl intresse för borgerlig vigsel en fredag på Djusholms slott. Upp till 15 personer kan vistas i lokalen.

Näringsliv och arbete

Hälsoskydd

Anmälan, verksamhet och lokal
Blankett för anmälan av verksamhet och lokal

Livsmedel

Anmälan om avregistrering av livsmedelsverksamhet
När du upphör att bedriva livsmedelsverksamhet i Danderyd gör du en avanmälan av anläggningen till miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Anmälan livsmedelsverksamhet
För att få starta och bedriva en livsmedelsverksamhet i Danderyd måste du registrera anläggningen hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Distribution - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskriving för distribution.
Servering - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för servering.
Ansökan, godkännande av livsmedelsanläggning
Blankett för ansökan gällande godkännande av livsmedelsanläggning.
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel
Blankett för anmälan om tillfällig livsmedelsanläggning.
Butik - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för butik.
Grossist, Matmäklare, Industrier - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för grossist, matmäklare och industrier.
Avanmälan av livsmedelsverksamhet
När du upphör att bedriva livsmedelsverksamhet görs en avanmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Registrering av livsmedelsverksamhet
För att få starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Miljöskydd

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.
Anmälan uppläggning av muddermassor
Blankett för anmälan av uppläggning av muddermassor.
Anmälan sanering av tandläkarmottagning
Blankett för anmälan av sanering av tandläkarmottagning.
Årsrapport kemtvätt
Blankett för årsrapport för kemtvätt.
Anmäl mellanlagring av farligt avfall
Blankett för anmälan av farligt avfall.
Anmälan om spridning av bekämpningsmedel
Blankett för anmälan om spridning av bekämpningsmedel.
Anmälan PCB-sanering
Blankett för anmälan om PCB-sanering.
Anmälan efterbehandling av förorenade områden
Blankett för anmälan om efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Alkoholstillstånd och servering

Ansökan om tobakstillstånd
Här kan du söka tillstånd för försäljning av tobak i kommunen.
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd
Här kan du söka serveringstillstånd för att få sälja och servera alkohol i kommunen.
Ansökan stadigvarande tillstånd
Stadigvarande tillstånd omfattar servering till allmänheten, slutna sällskap och inrikes trafik på fartyg.
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap.
Anmälan serveringsansvar
Blankett för anmälan av serveringsansvariga personer.
Uppgifter om kassaregister
Blankett för uppgifter om kassaregister.
Anmälan om folkölsförsäljning
Om du vill sälja eller servera folköl måste du anmäla det till kommunen. Här kan du skicka in anmälan.
Anmälan om försäljning av e-cigaretter
Innan du påbörjar försäljning av e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen.
Försäljning och servering av folköl
Innan du påbörjar försäljning av folköl ska du anmäla det till kommunen.
Anmäl försäljning av e-cigaretter
Innan du påbörjar försäljning av e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen.
Anmälan vid catering till slutet sällskap
Anmälan stadigvarande serveringstillstånd, cateringverksamhet för slutna sällskap.
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.
Anmälan tillfälligt tillstånd provsmakning
Blankett för anmälan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.
Anmälan ändrade ägarförhållanden
Blankett för anmälan om ändrade ägarförhållanden.
Meritförteckning ansökan om alkoholservering
Blankett meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering