Betyg

Alla kommunala skolor är skyldiga att upprätta och bevara betygshandlingar. Sedan läsåret 2011/2012 finns också krav på att friskolor ska bevara kopior på betygen och leverera dessa till kommunarkivet.

Skolorna levererar betyg vid olika tidpunkter, vänd dig därför i första hand till den skola som har upprättat betygshandlingen med din förfrågan.

Skolor som har levererat betygshandlingar

 • Danderyds gymnasium (för åren 1982-1996)
 • Djursholms samskola (till och med 2004)
 • Viktor Rydbergs samskola Djursholm (2005-2016)
 • Stocksunds kommunala mellanskola/Samrealskolan i Stocksund (fr.o.m. 1954 en del av Mörby  läroverk) (1921-1958)
 • Vasaskolans rektorsområde (för åren 1969-1976)
 • Framnäs skola (för åren 1989-2012)
 • Snitz grundskola i Mörby (för åren 2013-2015)
 • Edicon Stockholms IT-gymnasium (för åren 2002-2011)
 • Marina Läroverket (för åren 2012-2015)
 • Viktor Rydbergs gymnasium (för åren 2012-2016)

Betyg från Edsvikens vårdgymnasium (Didaktus) finns inte i Danderyds kommunarkiv. Till och med året 2001 finns betygen hos Landstingsarkivet i Flemingsberg. När det gäller Didaktus vuxenutbildning (Komvux) får du vända dig till den kommun där du var folkbokförd vid tiden för studierna. Var du folkbokförd i Danderyds kommun ska du vända dig till:

Kunskapscentrum Nordost i Täby

Övriga betygshandlingar finns förvarade hos respektive skola och du får därför vända dig direkt till skolan för att begära ut betygshandlingarna.

Vill du ha en kopia av ett betyg behöver vi följande:

 • För- och efternamn (då betyget sattes).
 • Personnummer.
 • Skolans namn.
 • Utbildningens namn eller typ/klassbeteckning.
 • År då studierna avslutades.
 • Din mottagningsadress.

Om du vill beställa kopia på betygshandling som kommunarkivet förvarar kan du mejla:

kommunarkivet@danderyd.se  

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.