Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Danderyds kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning 2019

Undersökningen visar att kommunens invånare i stort anser sig nöjda med Danderyds kommun som plats att bo och leva i.

Kommun & politik

Danderyd inför lokalt förbud mot tiggeri

Från den 1 januari 2020 gäller tiggeriförbud i Danderyd. Förbudet rör vissa platser och gäller vid tjugoen väl avgränsade geografiska områden. Gemensamt för dessa områden är att de definieras som ”allmän plats” alternativt kan jämställas med ”allmän plats”. Det råder alltså inte ett allmänt tiggeriförbud.

Kommun & politik Trygghet & säkerhet

Besök på Danderyds sjukhus

Hanna Bocander och tillförordnad kommundirektör Johan Lindberg besökte tillsammans med finansregionråd Irene Svenonius Danderyds sjukhus den 5 december.

Kommun & politik

Budget 2020 - för trygghet och en budget i balans

Den 21 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2020. Budgeten beslutades i enlighet med det ordförandeförslag som presenterats tidigare.

Kommun & politik Budget

Politiska majoriteten svarar på frågor om budgeten

Måndag 25 november kl 14-16 kan du besöka Information Danderyd och ställa frågor om budgeten. Representanter från den politiska majoriteten i Danderyd kommer att svara på frågor.

Kommun & politik Budget