Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Byggnadsnämnden får rätt i att neka lov för mast vid Danderydsvallen

Telia har tidigare ansökt om bygglov för uppförande av en mobilmast vid Danderydsvallen. Byggnadsnämnden har avslagit ansökan om bygglov vid två tillfällen. Telia valde då att överklaga avslaget till länsstyrelsen. Nu har länsstyrelsen beslutat att avslå överklagandet.

Bygga, bo & miljö

Ökat antal anmälningar om olovliga byggen

Det är populärt att bygga om och bygga till i Danderyd. När man ska bygga är det viktigt att invänta startbesked innan arbetet påbörjas. Under året har ett ökat antal anmälningar inkommit till Bygglovsavdelningen gällande byggnationer som påbörjats utan startbesked och/eller lov.

Bygga, bo & miljö

Bluffsamtal om fastighetsrelaterade tjänster

Det har kommit till kommunens kännedom att vissa invånare i Danderyd blivit uppringda senaste tiden av någon som säger sig ringa från kommunen för att sälja tjänster inom ventilationskontroll, stamspolning eller båda tjänsterna. Kommunen ringer inte upp och erbjuder den typen av tjänster och ställer inte heller några krav på detta i en- eller tvåbostadshus.

Bygga, bo & miljö

Återbruka i advent: Återbruksdagen är tillbaka med jultema

Är du en av dem som saknade Återbruksdagen i våras? Misströsta ej. I december är Återbruksdagen tillbaka i en mer julig skrud. Då går Återbruka i advent av stapeln i Information Danderyd i Mörby Centrum.

Bygga, bo & miljö Avfall & återvinning

Öppet hus 3/9 om nya bostäder vid Gamla Landsvägen

Vid Gamla Landsvägen planeras cirka 200 nya bostäder, varav 100 studentbostäder och 100 bostadsrätter. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och arbetet med en ny detaljplan kommer att påbörjas inom kort. En markanvisningstävling har nyligen genomförts och nu bjuder kommunen in till öppet hus om projektet.

Bygga, bo & miljö