Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Vad händer på Danderydsvägen?

En del har hört av sig till kommunen och undrat vad som sker utmed Danderydsvägen. Det är elbolaget E.on som gör ett större markarbete, det är alltså inte kommunen som gräver. Kommunen har bett E.ON att skylta i området.

Trafik & resor

Nu inleds sprängning av tunnel vid Enebybergsvägen

Den 19-25 augusti kommer en kort starttunnel på cirka tjugo meter att sprängas inne i berget vid Annebergs kraftstation som ligger strax innanför Enebybergsvägen. Den behövs för att etablera tunnelborrmaskinen senare i år inför borrstart i februari 2020.

Trafik & resor

Täby och Danderyd tar gemensamt grepp för att öka framkomligheten längs Enebybergsvägen och Täbyvägen

Bilister och kollektivtrafikresenärer som åker längs Täbyvägen och Enebybergsvägen under rusningstid är påverkade av de framkomlighetsproblem som uppstår i båda kommunerna.

Trafik & resor

Samsöviken: Svåra markförhållanden bromsar upprustningen

Under det senaste året har kommunen gjort en omsorgsfull upprustning av kajen i Samsöviken. Under våren var planen att lägga ner nya ledningar i gatan utmed viken innan plantering och asfaltering, men projektet har stött på patrull.

Trafik & resor

Tre broar i kommunen renoveras med start i juni

Med start i juni 2019 ska tre broar i kommunen repareras. Det gäller dels två broar på sträckan Vendevägen. Den ena över Föreningsvägen och den andra över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.

Trafik & resor