Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Vill du stötta nyanlända att snabbare komma in i samhället?

Engagera dig volontärt och bli kommunguide. Under två månader stöttar du nya Danderydsbor och visar lekplatser, mataffärer, lokaltrafik med mera.

Omsorg & socialt stöd

Socialnämndens kvalitetspris 2019 går till Idala seniorträff

Den 25 oktober på Djursholms slott delades 1:a pris, bestående av konstverket Omsorg av Heikki Haapanen samt 60 000 kr ut till Idala seniorträff, och 2:a pris om 40 000 kr ut till Tallgårdens vård- och omsorgsboende.

Omsorg & socialt stöd

Den kommunala hemtjänsten i Danderyd läggs ner

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober att avveckla den kommunala hemtjänsten. Avvecklingen sker successivt och ska vara avslutad senast 1 maj 2020.

Omsorg & socialt stöd Budget

Går det att digitalisera något så nära människan som socialtjänsten

Vid socialnämndens sammanträde den 7 oktober gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att undersöka vilka möjligheter som finns för digitalisering inom socialtjänsten.

Omsorg & socialt stöd

Socialnämndens kvalitetspris

Sedan 2014 delar socialnämnden ut sitt kvalitetspris för att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen. Priset delas ut till verksamheter, inte till enskilda medarbetare eller chefer och alla, det vill säga enskilda Danderydsbor, medarbetare och chefer kan nominera.

Omsorg & socialt stöd