Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Danderyd har blivit tryggare och säkrare

Danderyds kommun har klättrat till plats 27 bland Sveriges 290 kommuner när det gäller trygghet och säkerhet. Det visar undersökningen Trygghet och säkerhet 2019, som gjorts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL).

Trygghet & säkerhet

Uthyrning av modulbostäder för unga i Danderyd

Danderyds kommun äger och förvaltar idag 113 stycken modulbostäder fördelade på tre olika platser. Modulerna projekterades och uppfördes under åren 2015–2018 som boenden för nyanlända. Nu har fastighetsnämnden beslutat att lediga lägenheter ska hyras ut till ungdomar.

Danderyds kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning 2019

Undersökningen visar att kommunens invånare i stort anser sig nöjda med Danderyds kommun som plats att bo och leva i.

Kommun & politik

Ny översiktsplan har påbörjats

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Danderyd har påbörjats. En översiktsplan visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt gällande exempelvis markanvändning, var det kan byggas och vilka områden som är lämpliga att bevara.

Bygga, bo & miljö

Danderyd inför lokalt förbud mot tiggeri

Från den 1 januari 2020 gäller tiggeriförbud i Danderyd. Förbudet rör vissa platser och gäller vid tjugoen väl avgränsade geografiska områden. Gemensamt för dessa områden är att de definieras som ”allmän plats” alternativt kan jämställas med ”allmän plats”. Det råder alltså inte ett allmänt tiggeriförbud.

Kommun & politik Trygghet & säkerhet