Skolvalet 2020

Skolvalet inför hösten 2020 öppnar den 14 januari och stänger den 12 februari. Vårdnadshavare till barn och elever som berörs av skolvalet får en inbjudan till valet skickad till sig per post ett par veckor innan.

Dessa berörs av skolvalet

De som berörs av skolvalet är:

  • barn som ska börja förskoleklass.
  • elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3.
  • elever som ska börja årskurs 7.

Vårdnadshavare till de barn och elever som berördes av skolvalet får en inbjudan till valet skickad till sig per post.

Så här fungerar skolvalet

Skolvalet görs digitalt, via vår e-tjänst för skolval. Där anges vilken skola barnet väljer i första, andra och tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. I samband med skolvalet väljer du även fritidshem.

Valet görs av barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt.

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de barn och elever som bor i Danderyd och har respektive skola som sitt förstahandsval.

Ibland är det fler förstahandssökande än det finns platser på en skola, då fördelas platserna utifrån den relativa närhetsprincipen. De som inte får plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Information om skolplacering

I slutet av mars kommer alla placeringar till skolorna i Danderyd att vara klara och du som vårdnadshavare kommer då att få ett placeringsbesked skickat till din e-post.

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Vägledning innan du gör ditt val

För att underlätta ditt skolval finns olika tjänster där du kan jämföra kommunens skolor med varandra. Grundskolorna i Danderyd håller också öppet hus och bjuder in till informationsträffar. Du får då möjlighet att se lokalerna och träffa några ur personalen.

Jämför skolor

Öppet hus

Val till skola utanför Danderyd

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda i Danderyd har en skolplats. Det innebär att även om ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun, så behöver valet registreras hos oss.

Om du vill välja en kommunal eller fristående skola som ligger utanför Danderyd behöver du kontakta den skolan, för att fråga hur skolvalet går till i den kommunen.

Därefter går du in i vår e-tjänst för skolvalet och väljer ”Skola utanför Danderyd”. När du sedan fått besked från den önskade skolan om att du fått plats där, meddelar du oss skolans namn och kontaktuppgifter. Detta görs också via e-tjänsten.

Har du frågor gällande skolvalet?

Om du har frågor gällande skolvalet finns det några olika vägar att gå.

  1. Läs igenom dokumentet med våra skolvalsregler och riktlinjer.
  2. Kontakta kommunen via kontaktformuläret. 

Skolvalsregler och riktlinjer

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.