Enebybergs gård

Enebybergs gård
Under 1700-talet bestod Eneby by av tre gårdar: Wästergården, Mellangården och Östergården. Byn låg ungefär 400 meter öster om nuvarande Eneby Torg.

1769 förvärvade bryggaren Anders Berg Wästergården och uppförde 1775 en ny mangårdsbyggnad med en våning och kallade sin herrgård och egendom Enebyberg.

Gården köptes 1780 av notarien Thure Liebman, som 1795 byggde på en andra våning. Senare ägare till Enebyberg köpte in de två andra gårdarna i Eneby. Därmed låg hela Eneby by under Enebyberg.

1906 köpte kronolänsmannen Ernst Kihlberg Enebyberg och bildade Aktiebolaget Enebybergs Villastad. Kihlberg sålde 300 hektar av Enebyberg till aktiebolaget som exploaterade i stort nuvarande Gamla Enebyberg. Därefter såldes ytterligare mark från egendomen Enebyberg till bland annat nuvarande Skanska, som även förvärvade herrgården.

Kommunen renoverar gården

Gården fick förfalla och rivning hotade på 1970-talet. Kommunen beslöt då att restaurera gården som 1978 återställts till i huvudsak det utseende den hade omkring år 1800.

Enebybergs gård ska under 2018 genomgå en renovering och ombyggnad. För mer information, ring 08-568 910 00.

Besöksadress: Rosenvägen 39, Enebyberg

Karta