Nominering till hedersplakett 2019

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här kan du lämna in din nominering till en person som har gjort en värdefull och uppskattad gärning inom litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet i Danderyd, under 2019.

Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från allmänhet och föreningar.

Det är inte längre möjligt att skicka in någon nominering för 2019 då nomineringstiden har passerats.