Om Träffpunkt Enebyberg

Det sägs att alla goda ting är tre. I Träffpunkt Enebyberg strålar Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Danderyds kommun samman i ett unikt projekt som integrerar kropp, själ och ande.

Träffpunkt Enebyberg är unikt i sitt slag. Här möts det profana och det andliga, olika åldrar och kulturer i ett hus. Ambitionen är att Träffpunkten ska fungera som en mötesplats som kan bidra till social samvaro, trygghet, förkovran, hälsa och kraft att skapa.

Träffpunktens centrum är entrén med caféet och receptionen. Därifrån finner du sedan vägen till biblioteket, kyrkorummet, Öppna förskolan, Ungdomscentrum och Seniorcentrum.
Kanske finner du vägen till nya möten med andra människor och dig själv.

Historia

Kommunen har i alla år delat hus med Enebykyrkans församling som är en del av Equmeniakyrkan. Enebykyrkans församling och Svenska kyrkan i Danderyd planerade i sin tur ett ekumeniskt samarbete så plötsligt ville tre parter arbeta tillsammans under ett och samma tak.

En bärande tanke var att integrera verksamheter och lokaler för att skapa ett öppet hus för alla åldrar och en utökad service till medborgarna i närområdet. Denna samverkan möjliggör idéutbyte mellan till exempel kommunens fritidsledare och kyrkans ungdomsledare.

Tegelhuset har byggts om och rustats upp för att rymma de olika verksamheterna. De ljusa och öppna rummen har kompletterats med röda, orange och limegröna färgaccenter.