Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Renovering av p-platser vid Sätra äng

2018-10-25 16:02

Sätra äng karta

Svevia och Peab har fått i uppdrag av Danderyds kommun att renovera parkeringsplatserna vid Sätraängsvägen 136-150 och 106-134. Syftet är att skapa bättre utrymmen för parkering. Arbetet görs i tre etapper under perioden 30 okt – 9 nov 2018.

Detta gör vi:

  • Vi röjer sly och grenar från parkeringsplatserna
  • Vi sätter upp nya parkeringsräcken.
  • Vi fräser och asfalterar alla parkeringsplatser.
  • Vi målar upp parkeringsrutor.

Så görs arbete:

  • Etapp 1: Sätraängsvägen 136 – 150, 30 okt – 1 nov
  • Etapp 2: Sätraängsvägen 124 – 134, 5 nov – 7 nov
  • Etapp 3: Sätraängsvägen 106 – 124, 7 nov – 9 nov

Så påverkar det dig:

  • Det går inte att parkera på Sätraängsvägen 106-150 under arbetets gång. Se datum och plats för renoveringsarbetet ovan.
  • Lastbilar och grävmaskiner begränsar framkomligheten under renoveringsarbetet.
  • Tack för att du hittar en annan plats att parkera på under denna tid. Snart är parkeringsplatser färdiga att använda!

Frågor:

Kontakta kommunen