Nöjda Danderydsbor

2018-02-12 16:19

Danderydsborna är nöjda med att leva och bo i kommunen, och rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta hit. Det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2017.

I medborgarundersökningen har närmare 500 Danderydsbor svarat på frågor om 

-       att leva och bo i kommunen

-       kvaliteten på kommunens verksamhet

-       sitt eget inflytande i kommunen.

De områden som behöver uppmärksammas i Danderyd för att öka andelen nöjda kommuninvånare är trygghet, fritidsaktiviteter och bostäder. Högst betyg av medborgarna fick utbildnings- och arbetsmöjligheter samt kommunikationer i kommunen.

Läs mer: SCB:s medborgarundersökning

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – tabell- och diagrambilaga

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – rapportbilaga