Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Danderyd begär lagändring för ökad trygghet

2018-01-26 12:56

Tiggeri har blivit allt vanligare i Danderyd, liksom i många andra kommuner. Danderyds kommunstyrelse begär nu att ordningslagen ändras och gör det möjligt för kommuner att förbjuda tiggeri.

Att leva med tiggeri som daglig sysselsättning är inte värdigt. Många gånger är tiggare utsatta  människor som utnyttjas av andra. Samtidigt har politiker i Danderyd blivit kontaktade av medborgare som upplever ett ökat obehag och otrygghet med tiggare på allmänna platser i kommunen.

I ett brev till justitieminister Morgan Johansson har Danderyds kommunstyrelse därför begärt en lagändring som ger kommuner möjlighet att reglera tiggeriet i de lokala ordningsföreskrifterna. Det skulle kunna öka lokala politikers handlingsutrymme för att bidra till en lugnare och säkrare miljö för medborgarna, samtidigt som det signalerar att Sverige inte accepterar att människor utnyttjas, skriver kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) i brevet.

Danderyds kommunstyrelse: Brev till Morgan Johansson