Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Var med och påverka DanderydsAktuellt

2018-03-27 09:00

Fyll i vår enkät

Redaktionen för kommuntidningen DanderydsAktuellt vill gärna få dina synpunkter på tidningens nuvarande innehåll och om du har några förslag på vidareutveckling.

Du kan fylla i vår enkät, antingen i tidningen som du fick i brevlådan 28 februari eller direkt här på webben.

Länk till webbenkäten

Tack för din medverkan!