Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Starkt nyföretagande i Danderyd

2018-03-07 11:08

2017 startades 394 företag i Danderyd. Det innebär att antalet nyregistrerade företag ökade med 6,5 procent jämfört med 2016. Danderyd placerar sig därmed på en hedrande andraplats i Sverige när det gäller antalet nystartade företag i förhållande till antal invånare. I Stockholms kommun startas flest företag per invånare.

Medan nyföretagandet i Sverige minskade med 1 procent under 2017 ökade antalet nystartade företag i Danderyd med 6,5 procent (+24 företag) jämfört med 2016. Danderyd har ett starkt näringsliv och är en del av den dynamiska Stockholmsregionen med många tjänsteföretag. Den goda och växande tillgången av kontorsfastigheter i kollektivtrafiknära lägen 15 minuter från Stockholms innerstad gör Danderyd till en attraktiv etableringsort.

 – Det är extra glädjande att det startas så många nya företag i Danderyd under ett år då nyföretagandet på nationell nivå minskar. Under våren erbjuder vi nya mötesplatser och aktiviteter för de nystartade företagen. Målsättningen är att företagen snabbt ska bli en del av det lokala näringslivet och hitta synergier i Danderyd, säger Marcus Nybom, näringslivsstrateg på Danderyds kommun.