Försenad sophämtning på Kevingeringen

2019-03-19 12:16

Sophämtningen sker idag onsdag 20 mars på Kevingeringen 11-13, 18-16, 19-21, 22-20, 25-27, 26-24, 29, 67, 71, 73-75, 83. Det skulle ha genomförts den 19 mars men försenades på grund av att en av sopbilarna var på verkstad.

Röstmottagare valdagen 26 maj

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

En vallokal är öppen mellan 08:00-21:00 vid val till Europaparlamentet. En röstmottagares tjänstgöring pågår generellt från 7:30 tills alla röster är räknade. Röstmottagarens arbetsuppgifter inkluderar att ta emot väljares röster, ge råd och stöd till väljare, hålla uppsikt i lokalen, räkna rösterna och mycket mer.

För att arbeta som röstmottagare behöver du genomgå en obligatorisk utbildning för röstmottagare som tar omkring 2 timmar, datum för utbildningen kommer att skickas ut via e-post. Arvoderingen för tjänstgöringen beslutas av valnämnden. Vid valen 2018 var arvoderingen 2900 kr för röstmottagare, 3600 kr för vice ordförande och 3900 för ordförande. Arvoderingen för 2019 års val kan förändras beroende på valnämndens beslut.

Kontakt vid frågor

eller

Telefon: 08-568 910 17