Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Öppet café för anhörigvårdare i Andrum i Mörby centrum

Datum och tid: 2018-12-07 kl. 13:00 – 14:30
Arrangör: Anhörigstödet i Danderyds kommun

anhörigstödet blomma
Välkomna att träffa diakonen, anhörigkonsulenten och demenssamordnaren. Vi bjuder på kaffe!

Lokal Andrum plan 5 i Mörby centrum. 

Vid frågor kontakta Catherine Berglund, tel 08-568 911 19 eller

Anhörigstödet vänder sig till dig som vårdar och hjälper en anhörig som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan klara sig på egen hand.

Karta