Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

”Berättaren Ishiguru – om hopp och utanförskap”. Litteraturseminarium på Djursholms biblioteket.

Datum och tid: 2018-02-17 – 2018-01-17 kl. 15:00 – 16:30
Arrangör: Djursholmsbibliotekets vänner

Vi diskuterar och analyserar texter av nobelpristagaren i litteratur, Kazuo Ishiguru. Seminarieledare Monica Setterwall Wranne, Ph.D. i litteraturvetenskap.

Läs gärna i förväg novellen Cellister ur novellsamlingen Nocturner. Hopp och utanförskap är en motsättning som finns i novellen och som återkommer i romanerna – ett intressant tema att diskutera.  

Seminariet kostar 200 kr. och betalas kontant seminariedagen. Anmälan görs till Ulla Löwenhielm senast den 31/1 med e-post till eller i ett kuvert märkt Ulla Löwenhielm som lämnas på biblioteket.

Karta