Hur kan vi hantera konflikter och beteendeproblem i förskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

David Edfelt föreläser och håller i en workshop för förskolepersonal. Samma personal deltar vid alla tre tillfällena antingen i förmiddags- eller eftermiddagsgruppen.

David ger er redskap för hur man kan hantera svåra situationer med kaos, stress och våld. Utvärdering av svåra situationer för vilket alltid inbegriper barnkunskap, förståelse för hur dessa situationer uppstår. Hur man kan arbeta för att förändra situationer samt hur man kan förebygga att svåra situationer uppstår.

Han beskriver metoder som utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande men även hur man hjälper till att sätta stopp för ohållbara situationer. David tar även upp annat såsom design av vardagliga situationer, tydliggörande pedagogik, lek och lärande med fokus på att alla ska klara av vardagen och utvecklas.

Lokal

Baneérsalen på Djursholms slott (Banervägen 6 i Djursholm)

Datum och tid

Kursen hålls vid tre datum, välj förmiddags- eller eftermiddagsgruppen.

Grupp 1 förmiddag klockan 8:30-11:30
Grupp 2 eftermiddag klockan 13-16

Datum: 29 april, 13 maj och 5 juni.

Förtäring

Kaffe/the och smörgås på förmiddagen respektive kaffe/the och kaka på eftermiddagen.

Kursen har nu startat och inga fler anmälningar tas emot!