Broreparationer på Vendevägen

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Med start i juni 2019 reparerar Danderyds kommun två broar på Vendevägen. Här hittar du information om hur vägarbetet går till.

När repareras broarna?

Reparationsarbetet pågår från juni till oktober 2019. Det gäller broarna Vendevägen över Föreningsvägen och Vendevägen över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.

Broarna byggdes år 1975 och håller enligt regelbundna inspektioner fortfarande bra kvalitet trots sina nästan 50 år i trafikens tjänst. Nu är det dock hög tid att renovera och reparera broarna så att de håller i lika många år till.

Detta görs:

  • Vi byter tätskiktet i broarna. Tätskiktet är det lager mellan betong och asfalt som skyddar betongkonstruktionen mot fukt, vägsalt och slitage från trafik.
  • Vi gör en del mindre reparationer under och på sidorna av broarna.
  • Vi asfalterar broarna.

Så påverkas trafiken

  • Det är möjligt att köra på broarna under reparationsarbetet, men framkomlighet är begränsad.
  • De som påverkas främst är trafikanter som kör på och av E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.

Vilken väg ska jag köra för att slippa köer?

Undvik att köra på och av E18 vid:

  • Trafikplats Danderyds sjukhus

Använd istället följande trafikplatser för att köra på och av E18:

  • Trafikplats Inverness
  • Trafikplats Mörby centrum
  • Trafikplats Danderyds kyrka

Detta underlättar framförallt framkomligheten för ambulans och nödvändiga transporter till Danderyds sjukhus samt kollektivtrafik till bussterminalen.

Om projektet

Danderyds kommun reparerar tre broar under perioden maj till oktober 2019. Projektet har som målsättning att broreparationerna ska göras säkert och effektivt och samtidigt underlätta för trafiken så den kan flyta på. Bland annat görs arbetet på Vendevägen etappvis vilket gör det möjligt att broarna kan hållas öppna under hela perioden.