Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Inflytt i tillfälliga bostäder

2017-11-07 16:04

tillfällig bostad

De tillfälliga bostäderna mellan Danderyds gymnasium och Ekeby gård är färdiga för inflyttning. Flera nyanlända kommuninvånare har redan flyttat in och i slutet av året kommer samtliga lägenheter i längorna vara bebodda.

En representant från kommunen finns med hos varje familj eller person vid inflyttningen för att informera om boendet och området runtomkring. Varje hushåll får en välkomstmapp med information om vilka regler som gäller i kommunen och i det område där boendet ligger. De nyinflyttade får bland annat ett brev från Ekeby gård där stallet hälsar dem välkomna och berättar om ridhusets regler.

Alla nyanlända som flyttar till Danderyd har kontakt med en flyktingsekreterare som samordnar och guidar vid kontakter med andra myndigheter, arbetssökande med mera. Vid inflyttningen får de nya kommuninvånarna också en inbjudan till Danderyds välkomstcenter och till träffar med samhällsinformation.

Många barn bland de nyinflyttade

Totalt ska omkring 60 personer bo i de tillfälliga bostäderna mellan Danderyds gymnasium och Ekeby gård. Ungefär en tredjedel av de som kommer att flytta in är barn. I dag, vecka 45, har omkring 14 hushåll flyttat in.

Har du frågor om boendet vid Danderyds gymnasium kan du ringa kommunens växel på 08- 568 910 00 så kopplar vi dig till rätt person.

Om du har frågor om Danderyds integrationsarbete kan du mejla socialkontoret:

Mer information

Invandring och integration

Facebook: Välkomna nyanlända i Danderyd