Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Salmonella hos katter i Danderyd

2018-02-14 16:16

Länsstyrelsen i Stockholm informerar om att salmonella har påvisats hos tre katter i Danderyds kommun, på Örtvägen, Hjortrongränd och Kantarellvägen. Berörda kattägare är informerade av veterinär.

För att minska risken för spridning av smitta bör sjuka katter hållas inomhus. Djurägare som har katter med salmonella bör vara noggranna med handtvätt, handdesinfektion och kattlådehygien. Finns det barn i familjen eller i omgivningen bör man vara extra noggrann. Detsamma gäller om det finns äldre eller personer med nedsatt immunförsvar i kattens närhet.

Symtom vid salmonella

Typiska symtom vid en kraftigare salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Diarrén kan vara blodig, och den drabbade katten kan snabbt bli mycket uttorkad.

Om du misstänker att din katt har salmonella, sök veterinär omgående.

Läs mer om salmonella hos katter på Statens veterinärmedicinska anstalt