Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Råd vid värmebölja

Hög värme kan vara påfrestande på hälsan, särskilt när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ner temperaturen inomhus.

Omsorg & socialt stöd

Eldningsförbud upphör

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 08.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Omsorg & socialt stöd

Förvaltningsrätten har avslagit överklagan om nytt vård- och omsorgboende i Djursholm

Kommunen beslutade i juni 2018 att godkänna ett avtal om exploatering med överlåtelse av mark inom kvarteret Ginnungagap till Vectura Fastigheter AB med rätt att uppföra ett vård- och omsorgsboende i Djursholm. Kommunens beslut överklagades genom en begäran om laglighetsprövning med påstående bland annat om att beredningen av ärendet varit otillräcklig, att fastigheten sålts till ett underpris vilket utgjort ett otillåtet stöd till enskilda eller ett otillåtet statsstöd, samt att försäljningen utgjort en direktupphandling i strid med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Omsorg & socialt stöd

Djursholms seniorträff upphör sista augusti

Djursholms seniorträff är en av tre seniorträffar som Socialnämnden driver. Träffpunkt Enebybergs seniorcentrum och Idala seniorträff i Stocksund kommer att finnas kvar.

Omsorg & socialt stöd

Kan vi räkna med dig om något allvarligt händer?

Tänk dig att det händer något allvarligt i Danderyd. En stor olycka eller översvämning, att vattnet blir förorenat, att elen är borta under en lång tid eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer behövs människor som vill och kan hjälpa till. Är du en av dem? Då ska du engagera dig i Danderyds FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Omsorg & socialt stöd