Framtidens transporter i en attraktiv stad

Hur ser framtidens transportsystem ut? Kommer vi alla att flyga omkring i vår egen helikopter som man trodde på 1960-talet?

Eller blir antalet bilar väldigt litet när alla är förarlösa och vi inte behöver äga en egen, utan bara knappar in på vår smartphone och så kommer den åkande? Eller kommer allt fler att cykla för hälsans skull?

Svaret på dessa frågor är att ingen vet, men att allt beror på oss. På hur vi alla gör våra val, som i sin tur beror på vilka alternativ vi har, vilket beror på hur trafiksystemet ser ut, vilket beror på vilka beslut våra politiker fattar, vilket beror på vem vi valt.

Digitalisering, delningsekonomi och klimatförändringar...

Vi ser idag en mycket snabb utveckling inom många områden som kommer att påverka hur vi reser. Digitalisering och robotisering gör det möjligt att arbeta utan att resa, men också att bilarna blir allt mer självkörande. Många nya svenskar med andra vanor när det gäller resande, ställer nya krav på systemet. Delningsekonomin, med AirBnB som främsta exemplet, gör att fler kanske kan tänka sig att dela på en bil. Och kanske tänker vi på ett annat sätt kring användandet av våra fordon, när vi måste minska användningen av energi och resurser? Klimatförändringarna ställer redan idag nya krav på våra vägar och järnvägar, när de kraftiga regnen kommer allt oftare.

Framtidens transporter i Danderyd?

Dagens transportsystem är i väldigt hög grad byggt kring vår kärleksaffär med bilen. Därför har vi, jämfört med övriga Europa, mest kvadratmeter vägyta per invånare, och som en följd av bl a detta mest kvadratmeter externhandelsyta per invånare. Samtidigt har vi nationella mål om att transportsystemet år 2030 skall vara fossilfritt, vilket kommer att bli svårt.

Men löser inte elbilarna alla bilens problem? Nej – införandet går långsamt, tillverkningen är inte fossilfri och bilarna tar lika stor plats oavsett bränsle.

Så hur ser då framtidens transporter ut i Danderyd? Det vill vi förbereda oss för i den trafikstrategi vi nu arbetar med. Enligt Danderyds översiktsplan behövs för att klara miljömålen om minskade utsläpp, samt klara Stockholmsregionens befolkningstillväxt och trängseln detta medför, att biltrafikens andel av de totala resorna i länet och kommunen minskas. För att klara detta krävs åtgärder som gör de hållbara färdmedlen mer attraktiva.

Framtidens transporter i Danderyd måste hantera detta och ett antal andra utmaningar. Vi vill ha mer stadsmässig tillväxt, men är också ett villasamhälle. Vi ligger i en storstadsregion och behöver samverka med andra i regionen.

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.