Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Välkommen till Specialpedagogiskt centrum Danderyd!

SPEC Danderyds syfte är att bidra till en tillgängligare förskola och skola. Personal kan vända sig till oss med frågor kring barn och elever i behov av extra utmaningar, anpassningar och särskilt stöd. Frågorna kan också handla om mångfald, inkluderande verksamhet och tillgängliga lärmiljöer.