Om Coronaviruset - vård/omsorg, familj och stöd

Här finner du samlad information som rör hur Danderyds kommuns agerande med anledning av coronaviruset påverkar dig som tar del av kommunens service och verksamhet inom vård, omsorg och socialt stöd. Vi uppdaterar sidan löpande.

Publicerade nyheter om Coronaviruset kopplat till vård/omsorg, familj och socialt stöd

24 mars: Stöd och hjälp till familjer

23 mars: SeniorDirekt utökar sina telefontider

23 mars: Så arbetar Danderyds kommun för att skydda äldre mot smittspridning/Corona

17 mars: Besök avråds till vård- och omsorgsboenden

Stöd till familjer

Barn och föräldrar - krisinformation.se

Så pratar du med barn om Coronaviruset - Rädda barnen

Råd till dig som är äldre

Folhälsomyndighetens råd till dig över 70 år

Film till dig över 70 år - Folkhälsomyndigheten

För våldsutsatta och våldsutövare

Kvinnofridslinjen

Välj att sluta slå

Volontärverksamhet

Engagera dig som voluntär för äldre i Danderyd

Aktiviteter för äldre

Evenemang som riktar sig till äldre och arrangeras av kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden ställs nu in. Dessa äger i huvudsak rum på kommunens bibliotek, Träffpunkt Enebyberg, Idala seniorträff, Röda Korset Djursholm, Kevinge Seniorboendes föreningsverksamhet (Mörbygårdens Vänner, PRO, SPF Idun, SeniorNet, Angörigföreningen och gymnastik anordnad av kommunen). De kulturfrukostar, författarföredrag, föreläsningar och liknande, som varit inplanerade på något av Danderyds fyra folkbibliotek de kommande veckorna, kommer att senareläggas. Datum meddelas senare. Detta gäller från och med 13 mars.
Verksamheterna kommer att öppna igen så snart möjligheten erbjuds, med hänsyn taget till hur spridningen av coronaviruset utvecklas.

Vård-och omsorgsboenden

Kommunen avråder starkt från besök till kommunala vård- och omsorgsboenden. De verksamheter som berörs är Stocksundsgården, Annebergsgården, Klingsta, Storkalmar. Även de privata boendena Odinslund, Tallgården och Svalnäs har infört besöksrestriktioner. Besökare uppmanas istället kontakta boendet per telefon för att komma i kontakt med sina anhöriga.

Välkomstcenter för nyanlända

På grund av coronaviruset har kommunen beslutat att stänga välkomstcentret under sex veckor med eventuell förlängning.

Se mer information

in other languages

Volontärverksamheten för äldre

Volontärer går inte till äldreboenden eller till andra uppdrag i dagsläget.Detta för att minska risken för smittspridning till äldregruppen.

Vid behov sker kontakten till enskild äldre via andra kanaler såsom telefon, skype o.dyl. Volontärverksamheten tar inte emot nya uppdrag i dagsläget.

För kommunövergripande information om coronaviruset, se mer information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.