Resursteamet

Resursteamet består av sex socionomer med olika vidareutbildningar som arbetar som familjebehandlare på uppdrag av socialsekreterare samt 1,5 tjänst med socionomer som arbetar som fältsekreterare i resursteamet.

Fältsekreterarna arbetar i huvudsak med att stödja kommunens ungdomar i åldrarna 12-18 år och deras föräldrar. Fältsekreterarna finns framförallt tillgängliga på vardagar under dagtid och syns även på Facebook. Under våren och hösten arbetar vi även uppsökande vissa helgkvällar. 

Samverkan med skola, fritidsgårdar, polis och föräldravandrare är en viktig del av arbetet. Genom att samverka stärker vi skyddet kring kommunens ungdomar och skapar en tryggare tillvaro för dem.

Stödgrupper för barn och ungdomar

Aladdin – stödgrupp för familjer där det finns beroendeproblematik

Skilda världar – grupper för barn och unga med föräldrar som skiljer sig

Föräldrar

Känner du som förälder oro för ditt barn/tonåring eller har frågor kring föräldraskap, kan du kontakta resursteamet. Vi erbjuder föräldrar råd och stöd (max fem samtal), nätverksträffar och föräldrautbildningen Komet. 

Komet är en utbildning för dig som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn eller din tonåring mer framgångsrikt.

Komet föräldrakurser

Rör dina frågor alkohol och droger kan du kontakta Maria ungdom: 08-123 47 410

Kontaktinformation

Resursteamet

resursteamet@danderyd.se

faltteamet@danderyd.se

Resursteamet är en del av familjeavdelningen och Danderyds socialkontor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.