Journummer vid akuta ärenden i kommunen

För att journummer ska användas måste situationen vara akut, vilket innebär att individer eller egendom kan skadas. I övriga ärenden hänvisar vi till felanmälan.

Gör en felanmälan

Mörkt område på grund av trasig gatubelysning

Journummer gatubelysning: 08- 568 912 03

Hinder på gång- och cykelväg eller bilväg

Till exempel fall av träd, stora grenar i vägbanan, brunnslock som lossnat, slukhål.

Journummer gatudrift: 08- 568 912 64

För fallrisk eller fall av träd på E18

Trafikverket: 0771-921 921

Fallna teleledningar och elledningar

I Danderyds kommun är det flera olika aktörer som har ledningar. Nedan finns kontaktuppgifter till några av dem:

För fallna teleledningar

Skanova jourtelefon: 020-50 50 02

För fallna elledningar

Eon: 0771-88 00 22

Akut vattenläcka från VA-ledning

Veolia (kommunens VA-driftentreprenör)

Vardagar, kl 08.00 - 17.00, telefon: 08-568 912 90

Akut felanmälan på övriga tider telefon: 08-768 03 11

Vattenläckor

Avloppsstopp

Om vattnet smakar eller luktar annorlunda eller om du av annan orsak misstänker att vattnet inte håller normal standard.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.