Budget i balans

En ekonomi i balans är avgörande för kommunen. Här kan du läsa om hur arbetet går till, ta del av kommunens årsredovisning från 2018, budget för 2019 samt budgetförslaget för 2020.

Nyheter om ekonomi

Stora investeringar i Danderydsvallen under 2020

Under 2020 kommer en investering i en ny kylanläggning att göras på Danderydsvallen, till en kostnad av totalt omkring 10 miljoner kronor. Vintern 2020/21 kommer en fullstor ishockeyrink med en modern och miljöanpassad kylanläggning att finnas på plats.

Uppleva & göra Budget

Ordförandens förslag till budget: Balans redan år 2020 och satsningar på trygghet, barn och unga

Budgetförslaget från kommunstyrelsens ordförande innebär en rad åtstramningar som redan nästa år innebär att Danderyds kommun har en budget i balans. De största besparingarna genomförs på administration inom kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Samtidigt satsas i jämförelse med tidigare förslag från nämnderna ytterligare 16,5 miljoner kronor på barn, unga och ökad trygghet i kommunen.

Kommun & politik Pressmeddelanden Budget

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.