Underrättelse inför ny granskning Detaljplan för Calles Klimp 8

Organ

Kommunledningskontoret

Sammanträdesdatum

2019-12-06

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-06

Tillkännagivanden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.