Avgifter och regler

Alla barn från 1 till 5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg om båda föräldrarna arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Samma regler gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående.

Avgifter från januari 2019

Beslut om nya avgifter fattas varje år. Skolverket har beslutat att höja maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förändringarna innebär att avgiften höjs för de makar eller sammanboende som gemensamt har en bruttoinkomst på 47 490 kronor eller mer i månaden, före skatt.

Den 1 januari 2019 blir den högsta maxtaxan för en förskoleplats 1425 kronor i månaden för det första barnet, 950 kronor i månaden för det andra barnet och 475 kronor i månaden för det tredje barnet.

För barn till föräldralediga gäller följande: Från och med den 1 januari 2019 är avgiften densamma för barn till föräldralediga som för barn med en heltidsplats.

Avgifter 2019

Vid lägre inkomst

Om hushållet har en gemensam inkomst som är lägre än 47 490 kronor per månad, har du rätt till en lägre avgift än den ovan. Du behöver då fylla i en blankett om detta som sedan skickas in till oss. Skulle inkomsten ha förändrats tidigare utan att det anmälts, kan detta regleras retroaktivt.

Avgiften betalas hela året

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Kort om maxtaxan

Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i en förordning som heter Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Läs hela förordningen

Betala via autogiro eller e-faktura

Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad. Den betalas i efterskott.

Vill du betala via e-faktura anmäler du detta till din bank. Vi kan skicka elektroniska fakturor Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vill du hellre att beloppet ska dras automatiskt varje månad behöver du anmäla det via vår blankett för autogiro. Den skrivs ut, fylls i och postas till oss.

Blankett för anmälan av autogiro

Har du några frågor kring din faktura, kontakta oss.

Platsgaranti inom fyra månader

Skollagen reglerar hur kommunen ska erbjuda barnomsorg. Kommunen har fyra månader på sig, efter att du ställt ditt barn i kö, att erbjuda en plats. För att kommunen ska kunna garantera en plats måste du söka till minst en förskola eller pedagogisk omsorg som har lediga platser.

Lediga platser på förskola och inom pedagogisk omsorg

För mer information om de nationella reglerna kring platshantering hänvisar vi till Skollagens 8 kap. 14 §.

Köregler

Danderyds kommun erbjuder plats på förskola och pedagogisk omsorg utifrån kötid. Kötiden utgår från ansökningsdatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats tidigast den dag barnet fått ett personnummer.

Förstahandsval och förtur

Målet är att alla ska få sitt förstahandsval om barnomsorg tillgodosett. Men är det fler sökande till en förskola än vad det finns platser sker en prioritering. Till exempel kan förtur ges till barn som har syskon i en verksamhet.

Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har under skolterminen inklusive höstlovet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg under 24 alternativt 30 timmar per vecka. Antalet timmar styrs av barnets ålder.

Barn som är 1-3 år samt till och med vecka 32 det år som barnet fyller 4 år, har rätt till 24 timmar per vecka. Från och med vecka 33 det år barnet fyller 4 år samt barn som är 5 år har rätt till 30 timmar per vecka.

Barnet har inte rätt tillvistelse inom förskola eller pedagogisk omsorg under sommarlovet, vecka 26-32.

Föräldrar som får tvillingar får ha en vistelsetid på 30 timmar per vecka för de barn som går i förskola eller pedagogisk omsorg.

Barnen har rätt att vistas 1 månad på sin gamla placeringstid, efter syskonets födelse.

Sedan den 1 januari 2019 är det samma avgift för barn till föräldralediga som för barn med en heltidsplats.

Öppettider

Förskolorna har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15 eller mellan klockan 07:30 och 17:30. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov, vårdnadshavare ska lämna intyg om arbetstider på högst 40 timmar/vecka till rektor för att kunna utöka barnets tid på förskolan.  

Inom den pedagogiska omsorgen ska öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov. Verksamheten erbjuds alla vardagar under hela året.

Villkor

Här kan du ta del av villkoren i sin helhet gällande till exempel köregler, avgifter och öppettider:

Villkor för barn och vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.