Läsdiagnosplan

Danderyds kommun har en obligatorisk läsdiagnosplan för tidig upptäckt och uppföljning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Planen utökas 2019/2020 med tester och uppföljning även inom matematik.

Syftet är bland annat att tidigt upptäcka styrkor och svårigheter, utmana och sätta in åtgärder och att arbeta förebyggande för att förhindra läs-, skriv- och matematiksvårigheter bland elever i Danderyds kommun.

Program för uppföljning av läsning 2019-2020

Program för läsdiagnoser

Allt material till diagnoserna distribueras via Spec Danderyd och går att hämta från oss på Svärdvägen 25A vid läsårsstarten.

Material till förskoleklassen hittar du hos Skolverket.

Hitta språket - kartläggning i förskoleklass

Vi har även gjort en sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (svenska) och taluppfattning (matematik) som du kan använda dig av i den ordniarie undervisningen.

Bedömningsstöd svenska och matematik

Matriser för sammanställning av resultat 

Matriser för sammanställning av resultat kommer att läggas upp här inom kort.

Dokument för analys och handlingsplan

Analys och handlingsplan för lästester

Vid frågor, kontakta

Katarina Permén, e-post: katarina.permen@danderyd.se

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.