Samsöviken

Danderyds kommun rustar upp i Samsöviken. Den gamla kajen har varit i dåligt skick och har under 2018 förstärkts och fått en bryggpromenad. Under sommaren 2019 gör vi iordning och återställer området.

Samsövikens kaj fungerar nu som en starkare barriär mot sjön. Kajen har också klätts med ett 6 meter brett trädäck, fått nya sittplatser och belysning. I projektet återstår att göra i ordning gata och park, montera tillbaks belysning och att så gräs.

Uppsamlingsdamm för regnvatten

Det är problem med avrinning av regnvatten i parken. För att säkra området mot skyfall och översvämningar behövs därför en damm för dagvatten. Denna kommer att placeras vid den södra delen av parken. Planering för dammen sker hösten 2019.

Vad händer i Samsöviken nu?

I juni började arbetet med göra i ordning och städa park och gata i Samsöviken. Fokus är att förbättra framkomligheten i området, återställa funktioner som belysning samt skapa ett jämnare väglag.

Detta görs nu

  • Byggarbetsplatsen på Vendevägen tas bort. Vi städar av området från grus och material som spik, trä etc. I början av juli är Vendevägen åter öppen för trafik.
  • Vi gör i ordning jorden i parken för att så gräs. Detta görs senare i augusti när vädret är mer tillåtande.

Vad händer framöver?

  • I augusti/september fortsätter etapp 2 i återställandet av parken. Då sår vi gräs. Vi monterar tillbaka belysningen i området och längs Strandvägen.
  • Strandvägen och Vendevägen får ny beläggning för att skapa ett jämnare och bättre väglag än vad det är idag.

Byggstaket som står kvar

  • Det behöver stå kvar ett antal byggstaket i området även efter det att byggarbetsplatsen på Vendevägen tagits bort.
  • Det gäller området runt vattengropen. Det gäller också området i den södra delen av parken där en uppsamlingsdamm för regnvatten ska anläggas.
  • Under juni-juli görs geotekniska undersökningar av marken där dammen ska placeras. Återställningen av gropen och planering av dammen fortsätter efter sommaren.

Visionen för kajen i Samsöviken

Projektfilm inför upprustningen av kajen och hur utformningen kunde tänkas se ut.

Varför projektet tagit tid?

Anledningen till att det har tagit tid är att marken i området har varit mer svårarbetad än väntat med mycket lera och högt grundvatten.

Under våren 2019 var planen att byta ut ledningar för vatten och avlopp, innan återställning av park och gata. Men ledningsarbetet kunde inte genomföras som planerat och projektet bromsades upp.

Nu avvaktar projektet med ledningsarbetet och fortsätter med att återställa och städa av området enligt plan.

Varför har kommunen rustat upp kajen?

När Samsöviken inspekterades blev det tydligt att kajen var underminerad och behövde rustas upp för att hålla under kommande år.

Danderyds kommun har en lång kustlinje med fina möjligheter till bad- och båtliv. Lika mycket som det är en tillgång innebär det också ett ansvar och arbete med att säkra upp kajer, och promenadstråk, för att de ska fungera som barriär mot sjö.

Upprustningen av Samsövikens kaj är en del i ett större arbete med att säkra upp kajerna i kommunen. Tidigare har Framnäsviken, Germaniaviken och Fyrstigen rustats upp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.