Samsöviken

Danderyds kommun rustar upp i Samsöviken. Den gamla kajen var i dåligt skick och har under 2018 förstärkts kraftigt och fått en bryggpromenad. Under sommaren 2019 gör vi iordning och återställer området.

Samsövikens kaj fungerar nu som en starkare barriär mot sjön. Kajen har också klätts med ett 6 meter brett trädäck, fått nya sittplatser och belysning. I projektet återstår att göra i ordning gata och park, montera tillbaks belysning och att så gräs.

Vad händer i Samsöviken?

I juni 2019 började arbetet med göra i ordning och städa park och gata i Samsöviken. Fokus är att förbättra framkomligheten i området, återställa funktioner som belysning samt skapa ett jämnare väglag.

Under hösten har etapp 2 i återställandet av parken genomförts. Merparten av arbetet beräknas vara klart i oktober. Belysningsstolparna kommer på plats i december på grund av längre leveranstid än väntat.

  • Vi har gjort i ordning jorden i parken för att så gräs.
  • Vattengropen/schaktet i parken har lagts igen och återställts.
  • Strandvägen och Vendevägen får ny beläggning för att skapa ett jämnare och bättre väglag än vad det är idag.
  • Vi gräver dike och avrinning mellan cykelbana och bilväg.
  • Vi monterar tillbaka belysningen i området och längs Strandvägen.

Uppsamlingsdamm för regnvatten

Det är problem med avrinning av regnvatten i parken. För att säkra området mot skyfall och översvämningar har kommunen planer på att anlägga en damm för dagvatten. Den skulle i så fall komma att placeras vid den södra delen av parken. Planering för dammen sker hösten 2019.

Varför har projektet tagit tid?

Anledningen till att det har tagit tid är att marken i området har varit mer svårarbetad än väntat med mycket lera och högt grundvatten.

Under våren 2019 var planen att byta ut ledningar för vatten och avlopp, innan återställning av park och gata. Men ledningsarbetet kunde inte genomföras som planerat och projektet bromsades upp.

Nu avvaktar projektet med ledningsarbetet och har fortsatt att återställa och städa av området enligt plan.

Varför har kommunen rustat upp kajen?

När Samsöviken inspekterades blev det tydligt att kajen var underminerad och behövde rustas upp för att hålla under kommande år.

Danderyds kommun har en lång kustlinje med fina möjligheter till bad- och båtliv. Lika mycket som det är en tillgång innebär det också ett ansvar och arbete med att säkra upp kajer, och promenadstråk, för att de ska fungera som barriär mot sjö.

Upprustningen av Samsövikens kaj är en del i ett större arbete med att säkra upp kajerna i kommunen. Tidigare har Framnäsviken, Germaniaviken och Fyrstigen rustats upp.

Vision för kajen i Samsöviken

Denna projektfilm togs fram inför upprustningen av kajen för att visualisera hur utformningen skulle kunna tänkas att se ut.

Hur såg kajen ut innan upprustningen?

Denna filmning genomfördes i projektet och visar hur underminerad kajen var innan upprustning.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.