Bestyrkt utdrag ur primärkarta

Om du planerar att söka bygglov för en tillbyggnad eller komplementbyggnad som inte kan klassas som Attefallsbyggnad, ska du beställa ett bestyrkt utdrag ur primärkarta.

Kartan används som situationsplan i samband med bygglov för mindre byggnationer. Till detta räknas exempelvis garage, carport eller tillbyggnad av befintligt bostadshus. Kartan innehåller planinformation och gränser för prickmark. Planbestämmelser som beskriver vilka krav som gäller för fastigheten ifråga finns bifogade.

Inmätning kommer att ske på plats och mätuppdraget utförs av kommunens mätningsingenjörer.

Leveranstiden är cirka två veckor. Kartan debiteras i samband med leverans, kostnaden grundas på tomtstorlek.

Kartbeställningar skickas till: 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.