Bergvärmekarta

Kartan används vid anmälan om borrning för bergvärme och visar fastighetsgränser, byggnader, vägar samt befintliga närliggande borrhål.

På kartan ska det planerade borrhålets läge markeras med hänsyn till närliggande borrhål.

För information om kommunala vatten- och avloppsledningar samt anslutningspunkter ber vi dig kontakta Tekniska kontorets VA-avdelning.

Kartan levereras enbart som PDF och skickas normalt inom en vecka från att beställningen mottagits. Kartan debiteras i samband med leverans.

Kartbeställningar skickas till:

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.