Adresser

Alla byggnader där människor vistas ska ha en unik adress som talar om var byggnaden är belägen. Adressen ska enligt svensk standard bestå av ett gatunamn och ett nummer samt en postadress.

Att adresser finns och är korrekta är mycket viktigt eftersom de används för folkbokföring och postdistribution, men även för besökare, räddningstjänst och taxi.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ansvarar för adressättningen i kommunen. Registreringen sker via ett system som är kopplat till Lantmäteriets adress- och byggnadsregister. Skatteverket får de nya adressuppgifterna automatiskt och för in dessa i SPAR (Statens personadressregister), som i sin tur används av andra myndigheter, samhällsfunktioner och företag.

Adresser i samhället

SPAR - Statens personadressregister

Adresser sätts enligt svensk standard för adressättning och efter Lantmäteriets riktlinjer. Numreringen ska vara stigande i vägens riktning med jämna nummer på höger sida och udda nummer på vänster sida. Infartens eller entréns läge är avgörande för adressens placering eftersom det är den som talar om varifrån man når fastigheten eller bostaden. När en fastighet avstyckas behålls numret men tilldelas littera, det vill säga nummer 3 blir 3A och 3B.

Fastighetsägarens skyldigheter

När en ny eller ändrad adress fastställts och registrerats av kommunen, skickas en bekräftelse till fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska se till att skyltningen är aktuell och korrekt samt att numren placeras så synligt som möjligt på exempelvis fasader eller grindstolpar. Adressen ska även anslås på postlådan. Fastighetsägaren ska också informera eventuella hyresgäster och arrendatorer när en adress ändrats eller tillsatts.

Lag om lägenhetsregister

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.