Förenklad delgivning

Sedan 1 april 2018 använder byggnadsnämnden förenklad delgivning. Syftet med denna form av delgivning är att kommunen ska få bekräftat att du har tagit emot en viss handling, utan att du behöver skicka in ett mottagningsbevis.

Du får två brev

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar byggnadsnämnden två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till miljö- och stadsbyggnadskontoret). Om breven kommer i retur till byggnadsnämnden skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

  • Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.
  • Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta byggnadsnämnden snarast.

När är du delgiven?

Du är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

En skiss över hur förenklad delgivning går till.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.
  • Anmäl alltid adressändring till byggnadsnämnden.
  • Det är inte alltid förenklad delgivning kommer att användas. I vissa fall kan vi behöva delge en person eller företag med rekommenderat brev och mottagningsbevis. Denna försändelse måste hämtas ut hos närmaste postombud.
Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.