Tyck till om framtidens avfallshantering!

Kommunen har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning och nu vill vi veta vad du tycker om innehållet. Men vad är egentligen en renhållningsordning? Och varför uppdaterar vi den?

Så kan du tycka till

Så kan du tycka till

Mellan den 21 januari och den 17 mars är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny avfallsplan ute på samråd och utställning.

Det betyder att du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. Det finns flera sätt att göra det på.

För avfallsplanen 2021 - 2032 kan du skicka in dem via ett formulär på SÖRAB:s webb

Formulär för avfallsplanen 2021-2032

Du kan också skicka in dina synpunkter för såväl avfallsplan som avfallsföreskrifter till avfall@danderyd.se eller via post till Danderyds kommun.

Kontaktuppgifter till Danderyds kommun

Kom ihåg att dina synpunkter ska märkas med namn och diarienummer för att det ska gälla som officiell synpunkt. Märk med följande information:

  • Avfallsföreskrifter TN 2019/0171
  • Avfallsplan 2021–2032 TN 2017/0068
Utställning: Här hittar du förslagen

Här hittar du förslagen

För dig som gillar att bläddra i pappersdokument så finns förslagen utställda på samråd på följande platser:

  • Danderyds bibliotek
  • Djursholms bibliotek
  • Enebybergs bibliotek
  • Stocksunds bibliotek
  • Information Danderyd, Mörby Centrum

För dig som gillar digitalt material så finns förslagen på följande sidor. Här förklarar vi också kortfattat vad förslagen innebär för dig som inte vill lusläsa allt.

Förslag: Nya avfallsföreskrifter för Danderyds kommun

Förslag: Ny avfallsplan 2021 - 2032

Avfall, sopor, återvinning. Varje dag uppstår avfall – vare sig det är kaffesump, blöjor, batterier eller tomma förpackningar. Därför är det viktigt att ha regler och riktlinjer för hur det ska tas omhand och att det finns bra system som människor förstår, som gör det lätt att göra rätt.

Det är här renhållningsordningen kommer in i bilden. Det är ett viktigt styrdokument som beskriver hur avfall ska hanteras på kort och lång sikt i vår kommun. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. 

Nu har Danderyds kommun tagit fram ett nytt förslag på en uppdaterad renhållningsordning.

Vad ska uppdateras?

Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och avfallsplan. Båda delarna uppdateras.

Avfallsföreskrifterna handlar om att skapa ordning och reda. De innehåller lagar och bestämmelser för avfallshanteringen i just Danderyds kommun. Det är ett lokalt styrdokument och ingår i den kommunala författningssamlingen.

Det beskriver till exempel hur hämtning av sopor, slam och latrin ska gå till, krav på framkomlighet för sopbilar, anvisning av plats, sortering av avfall och mycket annat.

Avfallsplanen är även den ett styrmedel för avfallshanteringen i kommunen men är ett mer strategiskt dokument som beskriver vilka mål kommunen har på lång sikt. Den sätter riktningen för vårt hållbarhetsarbete på längre sikt.

Så ser förslagen ut

Förslag: Nya avfallsföreskrifter för Danderyds kommun

Förslag: Ny avfallsplan 2021-2032

När tas beslut om den nya renhållningsordningen?

Avfallsföreskrifterna kommer att beslutas av kommunfullmäktige i Danderyds kommun under hösten 2020 och blir giltiga från och med 1 jan 2021.

Avfallsplanen kommer först att antas av styrelsen i SÖRAB och därefter ska avfallsplanen godkännas i varje ingående kommuns kommunfullmäktige. Avfallsplanen börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Hur gammal är nuvarande renhållningsordning?

De nuvarande avfallsföreskrifterna för Danderyds kommun antogs 2015 och avfallsplanen år 2009 och sedan dess har mycket hänt – lagstiftningen har ändrats, en ny nationell avfallsplan har antagits, miljömål har satts. Avfall har även under senare tiden fått mer fokus och engagerar allt fler och synen på avfall har börjat förändras.

För att Danderyds kommun ska kunna möta förändringarna behöver därför kommunens renhållningsordning uppdateras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.