Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Missbruk och beroende

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax: 08-568 911 04

Kontakta kommunen

Mottagning av nya ärenden
Lina Rönnerblad, gruppledare, vuxenavdelningen
08-568 911 68 
Träffas säkrast måndag-fredag 13-14

Har du eller någon du känner ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar?

Vi vänder oss till dig som har funderingar eller känner oro för din egen eller någon annans konsumtion av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.

Är du i riskzonen för ett missbruk?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, kan du testa dig på alkoholprofilen, eScreen eller stödlinjen om det gäller spel om pengar. Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj, vänner och arbete eller studier.

Alkoholprofilen

eScreen

Stödlinjen

Hur en utredning går till

I missbruksgruppen på vuxenavdelningen är vi ett team som arbetar med utredning, behandling och stöd. Vi kan erbjuda information och rådgivning. Önskar du ansöka om stödinsatser och behandling genomförs en utredning där ditt behov av hjälp kartläggs. I samråd med dig planeras sedan insatsen. Kommunen erbjuder bland annat öppenvårdsprogram.

Din kontakt med missbruksgruppen

Kommunens öppenvårdsprogram

Samverkan mellan kommun och landsting

Missbruksgruppen och landstingets beroendevård samarbetar kring personer som samtyckt till detta. Vi har ett nära samarbete med Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning där läkare och sjuksköterskor arbetar. De kan erbjuda råd och stöd, provtagning, medicinering samt läkarbedömning.

Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning

Karta Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning

Ungdom

Du som är upp till 25 år och har frågor eller funderingar kring din användning av alkohol eller droger kan kontakta Maria Ungdom eller Livsstilsmottagningen.

Maria Ungdom

Livsstilsmottagningen

Anhöriga

Till dig som anhörig kan vi erbjuda anhörigprogram via öppenvårdssamordnare. Du kan även vända dig till kommunens anhörigkonsulent.

Anhörigprogram

Anhörigkonsulent

Barn i familjer där det förekommer missbruk

Om du är orolig för hur ett barn har det eller misstänker att barnet far illa, bör du kontakta Barn- och ungdomsgruppen, socialtjänsten i Danderyds kommun, och berätta om din oro. Kommunen kan erbjuda hjälp och stöd till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar i form av gruppverksamhet.

Barn- och ungdomsgruppen

Aladdin

Mer information

Beroendecentrum

Spelberoende

Kvinnojouren Täby/Danderyd

Våld i nära relationer, ATV